MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปัญจะกลการ จำกัด

บริษัท ปัญจะกลการ จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงาน Conveyor มาเป็นเวลานาน พร้อมทีมวิศวกรด้านขนถ่ายวัสดุโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการสำหรับงานแต่ละประเภท อันได้แก่ การให้คำปรึกษา การออกแบบ และติดตั้งรวมถึง การบริการด้านการขาย ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงได้มีการจัดเตรียมทีมงานที่มีประสิทธิภาพไว้คอยตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับทางบริษัทฯของเราตลอดมา

วัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน ทาง เราจึงมีการศึกษาและพัฒนาในด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานระบบลำเลียงที่มีประสิทธิภาพด้วยราคาที่เหมาะสมสำหรับรองรับความต้องการ ของลูกค้าทุกประเภท โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก