MY MENU

บริการ

บริการด้านที่ปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางระบบลำเลียง และวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบลำเลียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการ สูญเสียโดยไม่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ
บริการด้านวิศวกรรมสามารถปรับปรุงเครื่องจักรกลให้มีคุณภาพมากขึ้น และออกแบบเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
บริการด้านงานโลหะบริการแปรรูปโลหะ หรือทำชิ้นงานและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรกลตามตัวอย่าง และออกแบบงาน Jig ในโรงงานอุตสาหกรรม รับผลิตงานสเตนเลสต่างๆ ด้วย เครื่องจักรเฉพาะทาง
บริการด้านซ่อมบำรุงรับทำงานซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ พร้อมจัดโปรแกรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมราคาประหยัดสำหรับโรงงานที่ไม่สะดวกดูแลด้วยตัวเอง